Викредо ЕООД - поддръжка, ремонти, строителство

EPS (Стиропор)

EPSEPS (експандиран полистирол, стиропор) е топлоизолационен материал, който се прилага успешно в изолирането на: покриви, стени, тавани, подове на офиси и жилищни сгради, училища, болници и др. Освен топлоизолационен материал т.нар.”стиропор” е и звукоизолиращ, екологично чист и нетоксичен .
С този особено ефективен изолационен материал бързо и лесно се пестят разходи за отопление. За EPS в приложението му за външни топлоизолационни комбинирани системи трябва да се знае, че водещите производители дават коефициент на топлопреминаване λD 0,039 – 0,040 W/mK, при плътности 15-18 кг/м3.