Викредо ЕООД - поддръжка, ремонти, строителство

XPS (Фибран)

Екструдираният полистирол (XPS) е изолация, позволяваща ефективна топлоизолация на различни обекти, сгради и съоръжения. Неговото приложение е в много области. Използва се при топлоизолирането на подове, стени, основи, покриви, както и на различни инженерни конструкции и пътища.

XPS  има уникални характеристики. В сравнение с други подобни продукти това е изолацията с най-ниска топлопроводимост. Екструдираният полистирол (XPS) се отличава с  химическа устойчивост, висока якост на натиск, водо- и паро- устойчивост и устойчивост на плесени и гъбички. По този начин се осигурява не само топлоизолация, но и ефективно се предотвратява въздействието на редица други деструктивни и отрицателни фактори.

XPS

Сред другите качества на екструдирания полистирол е и това, че на практика няма водопоглъщаемост. Резултатите от проведените тестове показват, че абсорбцията на вода на този материал е не повече от 0.2% от обема. Благодарение на тези качества той може да се използва успешно за подови настилки, покриви и мазета без допълнителна защита.

В заключение

Използването на топлоизолационните плочи XPS спестява енергия, допринасяйки активно за рационалното използване на енергийните ресурси. По този начин значително се намаляват разходите за отопление и охлаждане в дома или офиса.

Характеристики:

• обозначение: XPS
• температурна устойчивост от -50 до +75 Co
• якост на натиск при 10% деформация: 200-700 кPa
• топлопроводност: λD=0,032 W/(mK)
• реакция на огън: клас B1
• число на дифузно съпротивление на водна пара μ- 50-150

XPLXPLres_DSC0025