Викредо ЕООД - поддръжка, ремонти, строителство

Строителна химия

Въздействието на атмосферните условия, агресивната среда, промяната на нивото на подпочвените води,грешките в проектирането или строителството в някои случаи довеждат до проникване на вода в бетона, разрушавайки фундаментите на сградите, оставяйки под вода инсталации и съоръжения.

В общия случай конвенционалните хидроизолации не могат да решат тези проблеми.

Строителна химияВ тези случаи се „обръщаме към иновативните технологии в строителната химия.

Това са сухи или готови строителни смеси, които са едно или двукомпонентни. Невероятната им ефективно се заключава в нова, че след нанасянето им проникват в порите и капилярите на бетона.

Чрез активна химическа реакция между хидроизолацията и бетона се образуват кристални структури, идентични с тези на бетона. Тези новоформирани кристални структури запълват всички пори и микропукнатини и уплътнявайки го  дават абсолютна водоплътност на бетона.

Хидроизолирани по този начин от “Викредо” ЕООД , стоманобетоновите конструкции стават устойчиви на агресивните въдействие на околната среда и водата. При обработени по този начин конструкции е доказана и защитата срещу обратен хидростатичен напор, т.е. този вид хидроизолация се прилага например от вътрешната страна на бетоновата конструкция: при мазета, гаражи, приземни етажи, басейни, резервоари и т.н.