Викредо ЕООД - поддръжка, ремонти, строителство

Ремонт на покрив къща

• Демонтаж на керемиди и подпокривна мембрана

• Демонтаж на изнили греди и дъсчена обшивка

• Възстановяване на покривна конструкция и обшивка

• Нова ламаринена обшивка около комин, измазване

• Редене на керемиди, подмазване на капаците