Викредо ЕООД - поддръжка, ремонти, строителство

Контакти

Централен офис
София, ул. „Добруджански край“ №33
телефони: 02/ 952 28 78, 0896 68 97 31, 0896 68 97 21
office@vikredo.com
vikredo@mail.bg
/

офис Южна България
Стара Загора , ул. Константин Иречек № 44
телефони 0896 68 97 37 , 0897 826606
officestarazagora@vikredo.com