Викредо ЕООД - поддръжка, ремонти, строителство

Шпакловка

Шпакловката е един от най-важните строителни процеси преди боядисването на стените и таваните. От нейното качествено изпълнение до голяма степен зависи и крайния резултат след боядисването. Стандартните шпакловки  условно могат да се разделят на гипсови, които служат като основа и пълнеж, и финни – т.нар. бояджийски. Всъщност след приключването фината шпакловка можем да преминем към същинското боядисване.  Както и при другите ремонтни дейности при шпакловката има специфични изисквания . Неспазването им може да доведе до компроментиране на шпакловката,поява на пукнатини и други. Рискът при неподходяща основа има и за положената след това интериорна боя.