Викредо ЕООД - поддръжка, ремонти, строителство

Гипсокартон

Гипсокартона е строителен материал с повече от стогодишна история. В началото на 20 век е патентован като лист, състоящ се от два слоя картон с пълнеж от гипс помежду им. В България  неговото използване като незаменим строителен материал се наложи през последното десетилетие.Безспорните предимства на гипсокартонената плоскост са: хигиеничност, нетоксичност, паропропускливост, пожароустойчивост, както и възможност да се положи изолационна вата под нея.При монтажа на гипсокартон се избягват мокрите процеси, като по този начин многократно се скъсява времето за изпълнение на обшивки на стени и тавани. Но въпреки наглед лесното му поставяне, съществува сериозен риск, ако това бъде изпълнено от непрофесионалист.Както и при другите строително-монтажни работи така и при полагането на гипсокартон има определени правила, неспазването на които води до неговото напукване, деформиране, а в някои случай и до отлепването му  от стените или  таваните.

Всички тези особености се съблюдават стриктно от нашите специалисти, за да се гарантира качественото изпълнение на този процес.