Викредо ЕООД - поддръжка, ремонти, строителство

Изолации

Изолационните материали играят много важна роля в съвременното строителство. Топлоизолация, шумоизолация, хидроизолация, пароизолация-всички те са задължителни при изграждането на нови сгради, а така също и при строителните ремонти. Изолациите правят помещенията в които работим или почиваме по-приятни, защитават ни от студа, влагата и страничните шумове.

Топлоизолационните материали се използват за защита на сгради и съоръжения от въздействието на студа през зимата и от топлината през лятото. Главната им особеност е високата им порьозност и като следствие-малка плътност и ниска топлопроводимост.

Хидро изолационните материали се използват за защита срещу проникване на влага и вода, а също така от филтриращи или агресивни течности.

Пароизолацията предотвратява проникването на вода във вид на пара в строителните конструкции, благодарение на което се намалява вероятността от поява на конденз.

Шумоизолацията се използва за намаляване на нивото на шума, който прониква от вън към помещението, както и отвътре навън.