Викредо ЕООД - поддръжка, ремонти, строителство

Нанотехнологии

Основните продукти на нанотехнологиите са нанопрахове и наночастици, които се различават по размер, форма и специфични свойства. Те могат да действат като адсорбенти(процес на отделяне на дадено вещество от разтвор чрез поглъщането му), катализатори и модификатори на химични реакции, технологични и структурни свойства на произведени с прилаганите от тях материали.

НанотехнологияПодобряването на свойствата на материалите, наблюдавани при използването на наночастици и нанопрахове е свързано с физико-химичните процеси и явления, протичащи на повърхността. Във връзка с това е необходимо да се образува на повърхността структура на частиците, осигурявайки по този начин увеличаване на катализаторните, реакционните и адсорбционни свойства на материалите , като например ускорение и пълна химическа реакция, молекулно взаимодействие и методи за усилване на други.Всичко това става възможно благодарение на нанопраховете и наночастиците.