Викредо ЕООД - поддръжка, ремонти, строителство

Мазана хидроизолация

Течните хидроизолации заемат важно място в хидроизолационните дейности като цяло. Полагането им е относително по-бързо, отколкото при ролонните хидроизолации. Състава на мазаните хидроизолации е модифициран битум с полимери. Те биват както еднокомпонентни, така и двукомпонентни. В общия случай се използват при хидроизолация на основите и при ремонтни дейности. В зависимост от техническите им характеристики т.нар. „течна гума”, може да с по-добри характеристики от стандартните /ролонни/ изолации.Този вид изолация е особено подходяща при реновиране на ламаринени покриви.